Virtuālais nekustamo īpašumu vērtēšanas birojs

Vērtēšanas pakalpojumu cenas

Zemāk atradīsiet cenas un izpildes termiņus mūsu piedāvātajiem nekustamo īpašumu un citu objektu vērtēšanas pakalpojumiem alfabētiskā secībā.
Biežāk meklētās cenas: dzīvokļa vērtēšana, privātmājas vērtēšana, zemes un privātmājas nākotnes vērtības noteikšana, apbūves zemes vērtēšana, viensētas vērtēšana, lauksaimniecības zemes vērtēšana .

  Aktīvu vērtēšana
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks pēc vienošanās
  Apbūves gabals
Cena (cena bez PVN) € 139.15 (115.00)
Avanss € 34.43
Izpildes laiks 3 -5 dienas
  Apbūvēta zeme
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks 2-3 dienas
  Citi objekti
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks pēc vienošanās
  Daudzdzīvokļu ēka
Cena (cena bez PVN) € 514.25 (425.00)
Avanss € 154.95
Izpildes laiks 7 - 10 dienas
  Daudzstāvu biroja ēka
Cena (cena bez PVN) € 514.25 (425.00)
Avanss € 154.95
Izpildes laiks 7 - 10 dienas
  Lauksaimniecībā izmantojamā zeme līdz 50 ha
Cena (cena bez PVN) € 181.50 (150.00)
Avanss € 60.50
Izpildes laiks 3 - 5 dienas
  Lauksaimniecībā izmantojamā zeme virs 50 ha
Cena (cena bez PVN) € 302.50 (250.00)
Avanss € 60.50
Izpildes laiks 3 - 5 dienas
  Lauku viensēta
Cena (cena bez PVN) € 242.00 (200.00)
Avanss € 34.43
Izpildes laiks 3 - 5 dienas
  Mežs
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks 5-7 dienas
  Neapbūvēta zeme (DDM un DDI apbūve), līdz 2500 m2
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks 5 - 7 dienas
  Neapbūvēta zeme (DDM un DDI apbūve), no 2500 m2 līdz 5000 m2
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks 5 - 7 dienas
  Neapbūvēta zeme (DDM un DDI apbūve), virs 5000 m2
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks 5 - 7 dienas
  Neapbūvēta zeme (komercapbūve) līdz 2500 m2
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks 5 - 7 dienas
  Neapbūvēta zeme (komercapbūve) no 2500 m2 līdz 5000 m2
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks 5 - 7 dienas
  Neapbūvēta zeme (komercapbūve) virs 5000 m2
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks 5 - 7 dienas
  Neapdzīvojamās telpas
Cena (cena bez PVN) € 205.70 (170.00)
Avanss € 68.87
Izpildes laiks 4 - 6 dienas
  Nedzīvojamā ēka
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks 5-7 dienas
  Nestandarta dzīvoklis
Cena (cena bez PVN) € 121.00 (100.00)
Avanss € 51.65
Izpildes laiks 2 -4 dienas
  Nestandarta dzīvoklis nākotnes vērtība
Cena (cena bez PVN) € 145.20 (120.00)
Avanss € 34.43
Izpildes laiks 2 - 3 dienas
  Nomas tiesības, maksa
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks 4 - 6 dienas
  Ražošanas, noliktavu ēkas
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks 7-10 dienas
  Ražošanas, noliktavu telpas
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks 7 - 10 dienas
  Standarta dzīvoklis
Cena (cena bez PVN) € 84.70 (70.00)
Avanss € 25.83
Izpildes laiks 1 - 2 dienas
  Standarta dzīvoklis ar nākotnes vērtību
Cena (cena bez PVN) € 121.00 (100.00)
Avanss € 51.65
Izpildes laiks 3-5 dienas
  Vērtības atzinums
Cena (cena bez PVN) pēc vienošanās
Avanss pēc vienošanās
Izpildes laiks 1 diena
  Vienģimeņu dzīvojamā māja/dārza māja līdz 100 m2
Cena (cena bez PVN) € 145.20 (120.00)
Avanss € 34.43
Izpildes laiks 2 - 3 dienas
  Vienģimeņu dzīvojamā māja/dārza māja no 100 m2 līdz 150 m2
Cena (cena bez PVN) € 175.45 (145.00)
Avanss € 34.43
Izpildes laiks 2 - 3 dienas
  Vienģimeņu dzīvojamā māja/dārza māja no 150 m2 līdz 200 m2
Cena (cena bez PVN) € 205.70 (170.00)
Avanss € 34.43
Izpildes laiks 3 - 5 dienas
  Vienģimeņu dzīvojamā māja/dārza māja no 200 m2 līdz 300 m2
Cena (cena bez PVN) € 242.00 (200.00)
Avanss € 51.65
Izpildes laiks 3 - 5 dienas
  Vienģimeņu dzīvojamā māja/dārza māja no 300m2 līdz 500m2
Cena (cena bez PVN) € 260.15 (215.00)
Avanss € 68.87
Izpildes laiks 3 - 5 dienas
  Vienģimeņu dzīvojamā māja/dārza māja virs 500m2
Cena (cena bez PVN) € 363.00 (300.00)
Avanss € 86.08
Izpildes laiks 3 - 5 dienas
  Zeme parcelācijai līdz 1 ha
Cena (cena bez PVN) € 514.25 (425.00)
Avanss € 172.17
Izpildes laiks 5 - 7 dienas
  Zeme parcelācijai no 1 ha līdz 5 ha
Cena (cena bez PVN) € 847.00 (700.00)
Avanss € 172.17
Izpildes laiks 5 - 7 dienas
  Zeme parcelācijai virs 5 ha
Cena (cena bez PVN) € 1754.50 (1,450.00)
Avanss € 344.34
Izpildes laiks 5 - 7 dienas
  Zeme un vienģimeņu dzīvojamās mājas līdz 100 m2 nākotnes vērtība
Cena (cena bez PVN) € 181.50 (150.00)
Avanss € 34.43
Izpildes laiks 3 - 5 dienas
  Zeme un vienģimeņu dzīvojamās mājas no 100 m2 līdz 150 m2 nākotnes vērtība
Cena (cena bez PVN) € 205.70 (170.00)
Avanss € 34.43
Izpildes laiks 3 - 5 dienas
  Zeme un vienģimeņu dzīvojamās mājas no 150 m2 līdz 200 m2 nākotnes vērtība
Cena (cena bez PVN) € 242.00 (200.00)
Avanss € 34.43
Izpildes laiks 3 - 5 dienas
  Zeme un vienģimeņu dzīvojamās mājas no 200 m2 līdz 300 m2 nākotnes vērtība
Cena (cena bez PVN) € 260.15 (215.00)
Avanss € 34.43
Izpildes laiks 3 - 5 dienas
  Zeme un vienģimeņu dzīvojamās mājas no 300 m2 līdz 500 m2 nākotnes vērtība
Cena (cena bez PVN) € 344.85 (285.00)
Avanss € 34.43
Izpildes laiks 3 - 5 dienas
  Zeme un vienģimeņu dzīvojamās mājas virs 500 m2 nākotnes vērtība
Cena (cena bez PVN) € 429.55 (355.00)
Avanss € 34.43
Izpildes laiks 3 - 5 dienas